2017 Bohuslän

Introduction course sea kayaking – Fjällbacka skärgård, Bohuslän

September – November 2017

10.00 – 16.00

Experience the salt clear waters of the Bohuslän archipelago from a kayak. During a 6 hour tour you’ll get the feeling of being at one with nature. The Bohus granite shines pink in the sunshine contrasting the blue sea horizon. We meet a lot of birds in their environment and if we are lucky some seals show up. In the clear water we paddle over oyster and mussel banks. The weather and the wind conditions decide where to paddle and stop for nice lunch break. During our guided trip you will learn a lot about the nature, culture and history of the area.

Before we get started you learn the basics of paddling techniques and safety. The kayaking experience is determined by the number of participants and weather conditions. Total lenght of the tour therefore varies from 4 to 10 km. The trip is an introduction and practice of good kayaking. Good general health and ability to swim 200 m is required.
Bring a lunch pack, water, change of clothes in a waterproof/plastic bags and soft shoes.
Rain clothes if needed otherwise sunblock and hat.
Minimum of 4 participants, maximum 8 – 2 kayak/nature guides.

Starting point:  10 A.M. Heestrand kayak and boat houses
Price: 1150 SEK

Only prebooking: info@nordicecotours.com

Kom igång med havskajak – Fjällbacka skärgård, Bohuslän

September – november 2017

10.00 -16.00

Upplev en av de finaste platserna i Bohusskärgården. Under ca 6 timmar blir ni i kajaker guidade i en mycket omväxlande natur. Bohusgraniten – signum för norra Bohuslän – lyser vackert laxrosa i solskenet ut mot havsblå horisont. Mycket rik och kalkgynnad flora i dalgångar bland bergen och ut på skalsandsrevlar, spännande fågellokaler till havs och i grunda havsvikar. Mötet med Bohusläns landskapsdjur knubbsälen sittande i en kajak är något alldeles extra! Om tiden räcker till besöker vi också en sälkoloni. I det klara vattnet paddlar vi över ostron- och musselbankar. Gör strandhugg för att få en inblick i det marina växt- och djurlivet på platsen. I yttre havsbandet möter vi karg natur med rikt fågelliv.

 

 

Vid start går vi igenom grundläggande paddlingsteknik och säkerhet som utvecklas under aktiviteten. Turen anpassas efter väder och deltagarnas erfarenhet. Total längd på turen är 4 – 10 km. Inga förkunskaper behövs, men du bör vara frisk och kunna simma 200 m. Upplevelsen är en introduktion och träning i kajakpaddling.
Tag med lättare matsäck, vatten, ombyte i vattentäta påsar,och smidiga skor. Regnkläder vid behov, annars solskydd och keps/hatt.
Min 4, max 8 deltagare –  2 instruktörer/naturguider

Start 10.00 Heestrand Rådalen vid kajak-sjöbodarna.

Pris: 1150 kr

Endast förbokning: info@nordicecotours.com

Välkommen Birgitta och Thorsten!

Two days in kayak – accommodation in hotel/guest house/youth hostel

Kayak Comfort – comfortable accommodation in an unique environment, safe paddling, time for experience and reflection, knowledge about nature and culture – memorable!

Contact: info@nordicecotours.com, Thorsten +4670 220 6295, Birgitta +4670 325 2491

 Fjällbacka Archipelago Bohuslän, 2 days

Two days’ paddling with us sharing our knowledge in nature and the great outdoors!
Start at Heestrand 10.00 a.m.
Over night stay at Gerlesborg, Villa Akvarellen
Dinner in the evening – other meals with marine theme we cook al fresco on an island.
Ecological and locally produced as much as possible.

All meals and over night stay and full paddling equipment is included.
The tours start depending on the number of participants and weather conditions.
Before we launch you learn the basics of paddling techniques and safety.
Total length of the paddling approx. 10 – 15 km/day, some canoeing experience is required.
Return to Heestrand approx. 4 p.m day 2.
Good health and ability to swim 200 m is required. Minimum age 15 years.
Price: From 2950 SEK depending on accomodation.

Welcome to join us in a paddler´s dream archipelago!

Två dagar i kajak – logi på hotell/vandrarhem/gästhärbärge

Kajak Comfort – bekvämt boende i unik miljö, säker paddling, tid att uppleva och reflektera, kunskap om natur och kultur – minnesvärt!

Contact: info@nordicecotours.com, Thorsten +4670 220 62 95, Birgitta +4670 325 2491

Fjällbacka skärgård Bohuslän

Två dagars paddling i Fjällbacka skärgård med kunniga natur- och friluftsguider!
Välkommen till Bohusläns röda saltstänkta granitklippor med horisont mot Skagerakk och Väderöarna i fonden.
Start Heestrand kl 10.00.
Övernattning Gerlesborg Villa Akvarellen
Middag på kvällen – i övrigt tillagar vi maten tillsammans på någon ö. Måltiderna med marint
tema, närodlat och ekologiskt i stor utsträckning.

Granite archipelagi

Granite archipelago

I paketet ingår alla måltider och logi samt fullständig paddlingsutrustning.
Turerna startar beroende på antal deltagare och väderförhållanden.
Första dagen går vi igenom grundläggande paddlingsteknik och säkerhet.
Total längd på turen ca 10 – 15 km/dag, viss paddlingsvana krävs.
Åter till Heestrand ca. 16.00 dag 2.
Du bör vara frisk och kunna simma minst 200 m. Minimiålder 15 år.
Pris från 2950 kr beroende på val av logi.

Välkomna att dela upplevelsen med oss i Bohusläns klippiga granitrike!