2 Kayak Lake Vänern


Skärgårdspaddling 1 eller 2 dagar

Detta är turen för dig som längtar ut i den rofyllda Vänerskärgården där naturen lever sitt eget liv med liten påverkan av människan. Vi är två erfarna kajakinstruktörer och naturguider som vill dela med oss av vad den fantastiska skärgården Millesvik och Lurö bjuder på. Väder och vind bestämmer dagens tur. Vi börjar tidigt på morgonen för transport till lämplig startplats. Väl i kajakerna har vi hela dagen framför oss att njuta av paddling, natur, härliga stränder och klippor för stopp. I lä av öar snirklar vi oss fram i sällskap av bl.a. lommar, fiskgjusar, kanske någon havsörn, änder och måsfåglar. Vid strandhugg tittar vi på växter och områdets geologi. Skärgården har en spännande historia och kultur. Blåser det inte alltför mycket kommer vi ut mot Vänerns mäktiga horisont med Kinnekulle i bakgrunden.

Ingen paddlingsvana krävs. Du bör vara frisk, kunna simma 200 m och vara över 15 år. Turen anpassas efter väder och deltagarnas erfarenhet.
Utrustning som ingår: Kajak, flytväst, paddlar, kapell och säkerhetsutrustning.
Medtag: Frukt, mellanmål, fika, lunch, dryck och vatten.
Klädsel: Kläder som torkar snabbt – kortbyxor, t-shirt, långärmad skjorta/tröja, keps/hatt samt ombyte i vattentäta påsar. Regnkläder vid behov och solskydd.
Min 4 max 14 deltagare (8 enkel- och 3 dubbelkajaker) 2 instruktörer/naturguider
Start Ekenäs kl 9.00 och åter ca 17.00
Pris: 1750 kr/dag
Kontakt: info@nordicecotours.com

Bokningsregler

Archipelago paddling 1 or 2 days

May to November

This is your tour if you long for the peaceful archipelago of lake Vänern where the nature is virtually unspoilt by humans. We are two experienced kayak instructors and nature guides that want to share our knowledge of what the amazing Millesvik and Lurö archipelago offers. Weather and wind decides the tour we take. Once in the kayaks we have the whole day in front of us to enjoy paddling, nature, wonderful beaches and cliffs for breaks. Sheltered by islands we criss cross in the company of divers, ospreys, ducks and gulls and maybe white tailed eagle. Ashore we look at plants and the geology of the area. The archipelago has an exciting history and culture. If it is not too windy we paddle out with wonderful views over the magnificent lake Vänern and Kinnekulle mountain in the horizon.
Equipment we provide: Kayak, paddle, life vest, kayak skirt and safety equipment.
You bring: Fruit, snacks, hot and cold drinks, lunch packet and water.
Clothing (fast drying):  Shorts, T shirt, long sleeved shirt/jumper, cap/hat and a “change of clothingin water tight bag. Depending on weather either rain clothes or sunblock and hat
Min 4 max 14 participants (8 single 3 twin kayaks) 2 instructors/nature guides
Start at Ekenäs 9.00 return by 17.00

Price: 1750/day
Contact: info@nordicecotours.com

Bäversafari med dubbelkajak

Vid intresse kontakta oss info@nordicecotours.com

Med start i skymningen vid parken Krokstad herrgård paddlar vi ut på Byälven. I sällskap av hägrar, tranor, änder, gäss och andra fåglar paddlar vi genom hav av näckrosor och stora vassar. Vindriktningen bestämmer turen då bävrar har fantastiskt luktsinne. Vi upptäcker hyddor, bävergnag och bävergångar in i vassen. Det är på natten som bävrarna söker föda. Vi passerar två revir med simmande bäverfamiljer. Plötsligt upptäcker de oss och med ett jätteplask med sin stora svans försvinner de under ytan.

Ta gärna med kikare och kamera, grova skor eller stövlar. Vi står för full paddelutrustning och paddlar i dubbelkajaker. Max 7 deltagare förutom 2 naturguider. Exklusiv upplevelse!
Start Krokstad Herrgård  (ca 20.00 åter  ca 23.00) beroende på månad.
Pris 1450 kr/vuxen, 500 kr/barn (5 – 12 år). Minimum 4000 kr.

Beaver Safari with Tandem Kayak

Please contact us at info@nordicecotours.com for booking

We start at dusk from the park at Krokstad Mansion. Silently we paddle out on River Byälven with company of a lot of birds as herons, cranes, mallards and geese. We paddle through water lilies and between reeds. The wind direction decides how to paddle as beaver has got a fantastic anosmia. We discover traces from beavers as beaver huts, gnaws from beavers and aisles into the reeds. Beavers search for food at night. We pass two beaver territories with swimming beavers. Suddenly they descry us and with a giant splash with their huge tail they disappear down in the water. 

We provide full paddle gear. Wear good shoes or wellingtons and bring camera and binoculars if you want. We paddle tandem kayaks this tour. Max 7 participants with 2 guides. Exclusive experience!
Start Krokstad Mansion approx 8.00 pm back 11.00pm depending on month.
Price 1450 SEK/adult, 500 SEK/child (5-12 years). Minimum 4000 sek.

Guidad kajaktur i Byälven – flora och fauna

Maj till juni

Det är något speciellt med att vara ute på vattnet när naturen vaknar. Upplev vassarnas och älvens växter, fåglar och djur en tidig morgon från kajakens horisont. Vi låter fåglar och naturen runt oss bestämma hur turen går. Kanske ser vi havsörn och fiskgjuse cirkla över oss eller brun kärrhök som söker föda. Har vi tur dyker bävern upp. Växter finns alltid på plats och är fantastiska att njuta av i det tidiga morgonljuset.

Ta med lättare fika, frukt och dryck för kortare stopp. Gärna kikare och kamera.
Vi står för full paddelutrustning – du bör vara 15 år, frisk och kunna simma 200 m.
Min 4 betalande max 14 (8 enkel – 3 dubbelkajaker) två instruktörer/naturguider
(För den som önskar bättre stabilitet finns pontoner till kajaken eller dubbelkajak)
Start Krokstad herrgård 6.00 och åter 9.00
Pris 1450 kr/vuxen, 500 kr/barn (5 – 12 år). Minimum 4000 kr.

Kontakt: info@nordicecotours.com

Bokningsregler

Guided kayak tour on River Byälven – flora and fauna

May to June

It is something quite special to be out on the water when nature wakes up. Experience the wildlife of the reeds and the river an early morning from the horizon of the kayak. We let the birds and nature around us decide where we head off. Maybe we spot a white tailed eagle or osprey circling above us or a marsh harrier searching for food. If we are lucky the beaver will show itself. Plants are always stationary and are beautiful to observe in the early morning light.
Bring a light snack, fruit and drink for a short break. If you want bring binoculars and camera.
We provide full paddling equipment. You should be aged over 15, healthy and able to swim 200 m
Min 4 paying participants, max 14 (8 single and 3 twin kayaks) two instructors/nature guides
(For better stability we can fit floating supports to your single or double kayak)
Starting at Krokstad Mansion at 6.00 am returning 9.00 am

Price 1450 SEK/adult, 500 SEK/child (5-12 years). Minimum 4000 sek.

Krokstad Mansion 

Krokstad Herrgård “Kajakpaket” or “Kom igång med havskajak” – booking on request

Both packages include 2 days paddling with two guides, 2 nights stay at Krokstad Mansion full board; Minimum 4 , maximum 12 participants.

“Kajakpaket” – is for you who know how to paddle

“Kom igång med havskajak” – is for you who want to learn how to paddle sea kayak

You are most welcome to a wonderful and adventourus experience.

Birgitta and Thorsten Nordic EcoTours