Menu Close

Villkor kajak

Dessa villkor är tillämpliga avseende kurser och utfärder för privatpersoner, grupper och företag.

Bokning och betalning
Bokning sker direkt till oss via mail. Din bokning är bindande och när du bokar betalar du antingen direkt via Swish nummer 1236942643, Bankgiro nummer 5059-0421 eller enligt faktura som vi skickar till dig. När du betalat är din kursplats/aktivitet reserverad. Då du bokar betalar du hela beloppet. Vid sen bokning betalar du på plats med VISA eller Mastercard.

Avbeställningskostnader
14 dagar eller fler före aktivitet: 10% av bokningens pris
3 – 13 dagar före aktivitet: 50% av bokningens pris
2 dagar före aktivitet: 100% av bokningens pris

Ansvar och försäkring
Nordic Ecotours AB omfattas av en ansvarsförsäkring vid aktiviteter och kurser.
Du måste vara simkunnig. Flytväst måste du ha på dig när kajaken är i vattnet. Du är skyldig att följa instruktioner som guiderna ger. All paddling med oss och våra kajaker sker på egen risk. Om skada uppstår på kajaken eller annan utrustning är du ersättningsansvarig. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad din hemförsäkring täcker vid olycksfall, skada eller förlust av utrustning.
Vill du inte göra rent din kajak själv kan du köpa tjänsten av oss för 100 kr när du bokar.

Nordic Ecotours AB
Vi förbinder oss att erbjuda kajaker som är hela, funktionsdugliga och ändamålsenliga. Tillhörande utrustning ska likaledes vara i gott skick.

Genomförande av aktivitet
Om vi bedömer att din paddeltur inte kommer att bli lyckad på grund av olämpligt väder kan vi omboka eller lösa på annat sätt. Regn är aldrig ett hinder men stark vind eller åska har vi respekt för.

Med önskan om att ge er en härlig upplevelse! Birgitta och Thorsten

Villkor långfärdsskridskor

Dessa villkor är tillämpliga avseende kurser och utfärder för privatpersoner, grupper och företag.

Bokning och betalning
Bokning sker direkt till oss via mail. Din bokning är bindande och när du bokar betalar du antingen direkt via Swish nummer 1236942643, Bankgiro nummer 5059-0421 eller enligt faktura som vi skickar till dig. När du betalat är din kursplats/aktivitet reserverad. Då du bokar betalar du hela beloppet. Vid sen bokning betalar du på plats med VISA eller Mastercard.

Avbeställningskostnader
14 dagar eller fler före aktivitet: 10% av bokningens pris
8 – 13 dagar före aktivitet: 50% av bokningens pris
1 – 7 dagar före aktivitet: 100% av bokningens pris

Ansvar och försäkring
Nordic Ecotours AB omfattas av en ansvarsförsäkring vid aktiviteter och kurser.
Du måste vara frisk. Bär hjälm och annan säkerhetsutrustning erhållen av oss. Du måste följa guidernas instruktioner. All åkning med oss sker på egen risk.

Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad din hemförsäkring täcker vid olycksfall, skada eller förlust av utrustning.

Nordic Ecotours AB
Vi förbinder oss att erbjuda skridskor och övrig utrustning som är i gott skick, funktionsdugliga och ändamålsenliga.

Genomförande av aktivitet
Om vi bedömer att skridskoturen inte kommer att bli lyckad på grund av olämpligt väder kan vi omboka eller lösa på annat sätt.

Med önskan om att ge er en härlig upplevelse! Birgitta och Thorsten

Conditions Kayaking

 These conditions apply for courses and tours for individuals, groups and companies.

Booking and payment
Bookings are made directly to us by mail. Your booking is binding and is paid for in full BIC/IBAN HANDSESS/SE 27 6000 0000 0009 4548 4178 at the time of booking or by invoice by agreement. When we receive your payment your place is secured. In the case of late booking you pay on site with VISA or MasterCard.

Cancellation Charges
14 days or more before the activity 10%of the total cost of the booking.
3 -13 days before the activity 50% of the total cost of the booking.
2 days before the activity 100% of the cost of the booking.

Liability and insurance
You must be able to swim a minimum of 200 m.
You must wear your life vest whilst in the kayak.
You must follow the instructions given by the guides.
All kayaking with us is done at your own risk.

Check with your insurance company to cover yourself in the event of accident, damage or loss of equipment.

If you don’t want to clean the kayak after your use the service can be bought for 100 Skr.

Nordic Ecotours AB
We guarantee to offer kayaks that are in good condition, functional and suitable for the purposes. All other equipment will also be in good order.

 Implementing the activity
If we judge the kayak trip will not be successful due to unsuitable weather we can rebook your activity or solve it in another way. Rain is never a problem but we have respect for strong winds and thunder storms.

Hoping to get the opportunity to give you a wonderful experience!
Birgitta and Thorsten

Conditions Nordic Skating

 These conditions apply for courses and tours for individuals, groups and companies.

Booking and payment
Bookings are made directly to us by mail. Your booking is binding and is paid for in full BIC/IBAN HANDSESS/SE 27 6000 0000 0009 4548 4178 at the time of booking or by invoice by agreement. When we receive your payment your place is secured. In the case of late booking you pay on site with VISA or MasterCard.

Cancellation Charges
14 days or more before the activity 10% of the total cost of the booking.
8 – 13 days before the activity 50% of the total cost of the booking.
1 – 7 days before the activity 100% of the cost of the booking.

Liability and insurance
You must be healthy.
You must wear helmet and all provided security gear.
You must follow the instructions given by the guides.
All skating with us is done at your own risk.

Check with your insurance company to cover yourself in the event of accident, damage or loss of equipment.

Nordic Ecotours AB
We guarantee to offer skates and equipment that are in good condition, functional and suitable for the purposes.

 Implementing the activity
If we judge the skating trip will not be successful due to unsuitable weather we can rebook your activity or solve it in another way.

Hoping to get the opportunity to give you a wonderful experience!
Birgitta and Thorsten