Menu Close

Integritetspolicy för Nordic EcoTours (Nordic Ecotours GG AB)

Som företag måste vi ibland registrera personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster till våra kunder. För att du ska känna dig trygg som kund hos oss vill vi i denna policy förklara hur vi samlar in och använder dina och andras personuppgifter. Vi vill också informera om dina rättigheter när det gäller hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Ansvarig för personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Nordic Ecotours GG AB, org.nr 559027-2646. Adress: Ängdalen Medevi Brunn 128, 591 97 Motala Webbplats: nordicecotours.com

Hur vi samlar in personuppgifterna

Vi samlar in uppgifterna direkt från dig. Detta sker när du bokar en upplevelse med oss när vi fakturerar.
Vi hanterar inga kontokortsuppgifter eller liknande.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte med oss av personuppgifter till andra.

Lagring och säkerhet

Alla personuppgifter som vi samlat in lagras i IT-system och servrar som finns inom EU/EES. I första hand använder vi oss av svenska servrar. Både vi och våra IT-leverantörer arbetar kontinuerligt med att skydda våra system från intrång.

Dina rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

 • Rätt till registerutdrag.
  Om du vill veta vilka personuppgifter som vi har sparat om just dig kan du begära ut ett registerutdrag från oss.
 • Rätt till rättelse
  Om du upptäcker att uppgifterna är felaktiga kan du begära att vi rättar dem.
 • Rätt till radering
  Du kan begära att vi ska radera de uppgifter vi har om dig om de inte behövs för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse (t ex bokföringslagen).
 • Rätt till begränsning
  Om du t ex bestrider att personuppgifterna är korrekta, har invändning mot en påstådd intresseavvägning eller anser att vår behandling är olaglig kan du begära begränsning av hur uppgifterna används under tiden som utredningen pågår.

Om du vill nyttja någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss på info@nordicecotours.com

Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för att dataskyddsförordningen GDPR efterlevs. Om du anser att vi eller något annat företag brustit i vår hantering av personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen.

Denna integritetspolicy gäller fr o m 2018-05-25